Vänföreningen bildades 1984 för att stödja Svenska Emigrantinstitutet.
Hittills har ca. 2 miljoner kronor investerats i dataanläggningar, utställningar m.m.

Föreningen ger ut tidningen Emigranten med två nummer per år.

Vänföreningen välkomnar alla intresserade och har medlemmar från hela Sverige och delar av Amerika.

Årsmöte hålls i början av augusti månad.

Medlemmarna erhåller vartannat år en nyutkommen bok ur Vänföreningens skriftserie.

Medlemsavgiften är 200:-
Familjemedlem 50:-
Institutioner och föreningar 300:-
Pg. 483 81 61-0, Bg. 459-6375

Vänföreningens ordförande är Richard Grügiel, skattmästare Bertil Fransson, sekreterare Gunilla Grügiel.Vänföreningens bokutgivning
1. Ulf Beijbom, Utvandrarna och Svensk-Amerika, 1986 (slut)
2. Sten Aminoff, Svenskarna i Nya Zeeland, 1988 (slut)
3. Ulf Beijbom, Svenskamerikanskt, 1990 (slut)
4. Ulf Beijbom (red.), Berättarkungen, 1992 (slut)
5. Lars Ljungmark, Svenskarna i Winnipeg, 1994 (25:-)
6. Henrik Larsson, Lansens folk, 1996 (slut)
7. Ulf Beijbom, Solveig Kristiansson, folkkonstnär, 1998 (slut)
8. Ulf Beijbom, Uppbrott från stenriket, 2000 (150:-)
9. Ulf Beijbom, Amerikabilder, 2002 ( REA 100:-)
10. Ulf Beijbom, Images of Swedish-America, 2003 (REA 100:-)
Engelsk översättning av Amerikabilder.
11. Staffan Klintborg, Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna?, 2004 (REA 25:-)
12. Ulf Beijbom, Utvandrarkvinnor, 2006 (150:-)
13. Ulf Beijbom, red, Johns resa, 2008, (REA 50:-)
Dagbok från en havsresa
13. Återhört, Utvandrarnas Hus 1968-2008, cd, 2008, (REA 30:-)
14. Transatlantiskt. Antologi sammanställd av Ulf Beijbom, 2010 (150:-)
Böckerna kan beställas via
Nr 15. Ulf Beijbom, Utvandrarna och den stora depressionen, 2012 (200:-)
Nr. 16, Ulf Beijbom, Oförglömligt. Ett liv i emigrationsforskningens tjänst, 2014 (200:-)
   
  SVENSKA EMIGRANTINSTITUTET
Svenska | English | Deutsch